About Us

Welcome to tambayology! Ang tambayan ng mga millennials, estudyante at tambay.

Ang site na ito ay  bukas para sa mga gustong magbahagi ng kanilang kwento or experience sa ating mga readers. It could be confessions, rants, problems, etc. It could be about your loved ones, secret crushes, family, friends, schoolmates, classmates, etc.

E-mail your stories to  secrets[at] tambayology.com